תכנית הלימודים

 

 

מסלול א' (מחקרי)

היקף

מסלול ב' (לא מחקרי)

היקף

 

 

קורסי רקע[1]

 

קורסי רקע 2

 

 

לימודי חובה

 

לימודי חובה

 

 98775 מבוא למדעי הסביבה- מורחב

( לא יילמד בתשפ"א)        

4 נ"ז

 98775 מבוא למדעי הסביבה- מורחב ( לא יילמד בתשפ"א)    

4 נ"ז

49602- מבוא למדעי הסביבה

4 נ"ז

49602 - מבוא למדעי הסביבה

4 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

 2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים   

           

3 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים

      

3 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

 לבעיות הסביבה                            

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה ( במקום קורס "מינהל סביבתי השוואתי")

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40860 אולפן בתכנון סביבתי

4.5 נ"ז

40860 אולפן בתכנון סביבתי

4.5 נ"ז

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

 

חובת בחירה- אולפן

 

חובת בחירה- אולפן

 

 

 • 40860 אולפן בתכנון סביבתי
 • 40949 סדנא בניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדים ( לא יילמד בתשפ"א)

קורס אחד

 • 40860 אולפן בתכנון סביבתי
 • 40949 סדנא בניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדים ( לא יילמד בתשפ"א)

קורס אחד

 

סמינר

 

 

סמינר

 

 

חובת לימוד קורס מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות 
 • 40933 עולם משתנה

קורס אחד

חובת לימוד 2 קורסים מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40220 שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות 
 • 40933 עולם משתנה

שני קורסים

עבודה סמינריונית

4 נ"ז

עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

עבודת גמר

0 נ"ז

 

 

סה"כ נ"ז לתואר

40

סה"כ נ"ז לתואר

48

 

 


[1]  קורסי ההשלמה ייקבעו פרטנית בהתאם ללימודי התואר הראשון