תואר בוגר בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה

מידע והרשמה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: דו-חוגי וחד-חוגי.

לימודי התואר הראשון כוללים לימודי חובה משותפים לכל התלמידים, ולימודי בחירה בהתאם לתחומי הגאוגרפיה השונים.

שנה א' מורכבת כמעט כולה מקורסי חובה ובשנים ב' ו-ג' ילמדו התלמידים גם לימודי בחירה. כמו כן משתתפים התלמידים בסיורים לימודיים הנלווים לחלק מהקורסים. בשנה א' ילמדו כל תלמידי המחלקה במסלול הדו-חוגי, ויהיו רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בשנה ב' (בכפוף לתנאי הקבלה שיקבעו ע"י הפקולטה למדעי החברה).

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

תכנית לימודים

802_2022.pdf467 KB