עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

adi

עדי בן נון

מנהל טכני של מרכז ה-GIS
חדר 3605
02-6586345

קרא עוד

Adi Ben-Nun is a GIS specialist who takes a wide view of the whole system.  
He is the technical manager of the GIS center at the Hebrew University where he teaches, and supports research projects.
In the private sector he has served as a CTO in several startups mainly focused on Spatial Big Data applications.

 

מרצה בקורסים:
40942 מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות
40834 סדנא בממ"ג רסטרי
40393 סדנא בגיאואינפורמטיקה


 

קראו פחות
אנה

ד"ר אנה גוטגרץ

קרא עוד

שמי אנה גוטגרץ, אני עמיתת פוסט דוקטורט בתכנית עמיתי בובר באוניברסיטה העברית, ואני מתמחה בהתפתחות עירונית באירופה והלבנט הפרנקי בימי הביניים. אני עוסקת בקשר שבין מבנים סוציו-אקונומיים, אחריהם אני מתחקה באמצעות תעודות רכוש וחוזים משפטיים, לבין שינויים שחלו בנוף העירוני במהלך תנופת העיור המזוהה עם ימי הביניים המרכזיים, כמו גם בזיקה של אלו לשינויי אקלים. בעבודת הדוקטורט שלי, שנכתבה בהנחייתם של פרופסור רוני אלנבלום ז"ל ופרופסור איריס שגריר, עסקתי בירושלים בתקופת השלטון הצלבני (מאה 12) וחקרתי תופעות כגון תחרות בין מוסדית והשפעתה על עיור והתפתחות עירונית, הקשר בין העיר לספר החקלאי שלה, השוואה שיטתית של דפוסי הפעולה של המוסדות העיקריים שפעלו והיו מבוססים בירושלים לעומת מוקדי פעילות אחרים שלהם, ועוד.

בשנים האחרונות עסקתי בין היתר גם בסכסוכים עירוניים והשפעתם על שינוי פני העיר בערים בעלות הרכב אוכלוסייה מגוון כפי שהיו ערי הלבנט בימי הביניים, דימויים של ערים ועירוניות כפי שהם באים לידי ביטוי בכרוניקות וחיבורים אנציקלופדיים בימי הביניים, ובמחקר שנערך בשיתוף עם רוני אלנבלום ז"ל, בהידלדלות של שטחים עירוניים ברומא בעקבות האנומליה האקלימית הימי ביניימית. אני מלמדת את הקורס ערים היסטוריות, העוסק במושג ומבנה העיר כפי שהתפתחה באירופה מן העת העתיקה ועד ימינו אנו.

 

פרסומים:

  1. “The Earthly Landscape of the Heavenly City – A New Framework for the Examination of the Urban Development of Frankish Jerusalem”, Al-Masāq 28/3 (2016): 265-81.
  2. "משחקי הכס: התנגשויות פוליטיות והתפתחות עירונית בירושלים הפרנקית", חידושים בחקר ירושלים וסביבותיה י"ג (2019): 177-186.
  3. “Shaping Society and Urban Fabric in Crusader Jerusalem”, Urban History 48/1 (2021): 2-18. [Published online in November 2019].
  4. “Between Violent Outbreaks and Legal Disputes and: the contested cityscape of Frankish Jerusalem seen through the prism of institutional and socio-economic conflicts”, Journal of Medieval History 47/3 (2021). Special issue edited by Megan Cassidy-Welch and Beth Spacey.

 

קראו פחות
גבי

ד"ר גבריאל גולן

קרא עוד

ד"ר גבי גולן, גיאוגרף מתכנן, בעל תואר שלישי מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים (1999) לאחר השלמת חיבור בנושא: "תכנון פיסי ארצי בישראל, התפתחותה של תורת תכנון".

משנת 1995 ועד לאחרונה שרת במשרד ראש הממשלה כסגן מזכיר הממשלה וכיועץ ראש הממשלה לתכנון ולפיתוח, אחראי על נושאי תכנון, מקרקעין ותחומי עדיפות לאומית.

יועץ בתחום תכנון פיזי/כלכלי/חברתי בסקטור הפרטי, לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות.

מרצה בקורס: "הקצאת זכויות קניין פרטי בקרקע ציבורית בישראל" (קורס מס' 40582)

 

קראו פחות
amir

ד"ר אמיר גלילי

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

 

קרא עוד

ד"ר אמיר גלילי הוא חוקר נלווה במרכז עזריאלי לחקר ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצה במכללה האקדמית ע"ש קיי בבאר שבע. עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בתהליכים גאוגרפיים וחברתיים בחברה הבדווית בנגב במחצית הראשונה של המאה העשרים נעשתה במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית. תחומי העניין שלו הם גאוגרפיה חברתית-תרבותית-היסטורית של קבוצות אתניות ודתיות שונות, גאוגרפיה חברתית-היסטורית של רועים נוודים ועמים ילידים, שבטיות במזרח התיכון, הנוף הערבי בהקשרים היסטוריים, גאוגרפיה וספרות, שבילי טיולים ואוכלוסיות מיעוטים.

מרצה בקורסים:
40331 נוודות שבט ומדינה: הבדווים בישראל ובמזרח התיכון במבט גיאוגרפי היסטורי
 

 

 

 

 

קראו פחות
תמונה

אדריכלית הילה לוטן

אדריכלית

 

קרא עוד
הילה היא אדריכלית ומתכננת ערים ואחת ממייסדות ועורכות המגזין "שפת רחוב", מגזין מקוון ובלתי תלוי שעוסק במרחב העירוני על כל היבטיו. בוגרת המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ובוגרת תואר שני בחוג לגיאוגרפיה ו'המעבדה לעיצוב עירוני' (LCUD), באוניברסיטת תל אביב. כיום עוסקת בתכנון עירוני ואסטרטגי במגזר הציבורי וכן משתתפת ביוזמות מגוונות המבקשות לשנות ולהשפיע על סדר היום העירוני והחברתי, בדגש על המרחב הציבורי.  

www.stlanguage.com

מגזין שפת רחוב

מגזין להתחדשות עירונית

www.stlanguage.com

מרצה בקורס:

40911-אולפן מרחב ציבורי רב גילאי

קראו פחות
ניצן לוי

ד"ר ניצן לוי

 

קרא עוד

ד"ר ניצן לוי הוא מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה מזה 26 שנה. בוגר בביולוגיה, מוסמך באקולוגיה. ודוקטור לניהול, מדיניות ותכנון הסביבה. כולם, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מתעניין בניהול סביבתי ארצי, מדיניות סביבתית בשלטון המקומי. מומחה לניהול פסולת מוצקה, תכנון סביבתי מתקדם, ולניהול סביבתי חוצה גבולות.

 

קראו פחות
בני פירסט

ד"ר בני פירסט

קרא עוד

גאוגרף, מתכנן ערים וסביבתן. לשעבר ראש תחום תכנון במשרד להגנת הסביבה. תחומי המחקר: תכנון עירוני ומרחבי, אקטיביזם סביבתי, היסטוריה סביבתית, גאוגרפיה היסטורית של ירושלים, פיתוח וקיימות ביבשת אפריקה. 

 

פרסומים: 

1.  "מלון או מולדת": נאומי ס' יזהר כמבשרי הרטוריקה הסביבתית בישראל, מגמות, נ"ה(2), 2020.
2.  קיימות יישומית: תפיסת עולם מאזנת מול תנופת הפיתוח באפריקה, פרק בספר "פיתוח בינלאומי באפריקה", פרדס, 2019.  
3.  "נגד מיקום בחצרי":מאפיינים,גורמים והתמודדות עם תופעת הנִמְבִּ"י בישראל-הדגמה על תשתיות אנרגיה (עם מישל פורטמן), אקולוגיה וסביבה,(9)2, יוני 2018.
4. ירוקים זועקים: סיפורו של האקטיביזם הסביבתי בישראל, רסלינג2018.
5. "מחבקי עצים" מול מקבלי החלטות: מאבקים סביבתיים בישראל והקשרם הפוליטיאופקים בגיאוגרפיה, 90, 2016.
6.  חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל (עם דבורה שמואלי, איריס האן וערן פייטלסון), אקולוגיה וסביבה, (6)1, אפריל 2015.
7. צמיחתה של תרבות ירוקה: מאבקים סביבתיים בישראל והשפעתם על המרחב, פרסום מס' 1/85, מכון פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2014.

8. אקולוגיה, סביבה, קיימות: קווים להתפתחותה של התנועה הסביבתית בישראלאופקים בגיאוגרפיה, 84, 2013.

9. חדשנות סביבתית במוסדות התכנון בישראל- דוח מחקר (עם דבורה שמואלי, איריס האן וערן פייטלסון), מכון ירושלים לחקר ישראל, 2013.

10. מורפולוגיה של שינוי תרבותי - מסע ההסברה להצלת פרחי הבר כגורם משפיע על עיצוב המרחבאופקים בגיאוגרפיה, 78, 2012.

11. פעולה מקומית - חשיבה גלובלית: על טבע המאבק של ארגון מחאה סביבתי - הדגמה על גרינפיס ישראלפוליטיקה, 18, אוקטובר 2008.

12.  A Morphology of Cultural Transformation: The Campaign to Save Israel's Wildflowers and its Spatial Impacts, Research Paper 17, Institute for Israel Studies, University of Maryland, September 2017.  

13.  Ecology, Environment, Sustainability: The Development of the Environmental Movement in IsraelCultural and Religious Studies, Vol. 4(4), April 2016.

14.  Scale and Scope of Environmental Planning Transformations- the Israeli Case (with Shmueli, D., Feitelson, E., Hann, I.), Planning Theory and Practice,Vol.16(3), 2015.

15.  Environmental Campaigns in Israel and their Spatial Impact, chapter from "Occupy the Earth: Global Environmental Movements", Emerald publishers, 2014.

16.  "Think Global- Act Local": A Descriptive Analysis of Environmental Protest Organization- The Case of GreenPeace IsraelResearch Paper 7, Institute for Israel Studies, University of Maryland, April 2012.

קראו פחות
שאול ציונית

ד"ר שאול ציונית

חבר סגל במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה
קרא עוד
מרצה בקורסים:

40801 סטטיסטיקה למ"א
40421 הגיונות קנטיאניים: על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה
40733 סטטיסטיקה המרחבית
40115 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א'
40116 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים ב'

 


 

קראו פחות
חגית

ד"ר חגית קיסר

 

קרא עוד

חגית קיסר - חוקרת ויוצרת, מחברת בין תיאוריה ביקורתית, אקטיביזם ואמנות, כותבת ומלמדת בשדות של לימודי מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה ביקורתית ואורבניזם. בעבודת הדוקטורט עסקה בפוליטיקה של המרחב האווירי ובאפשרות של ״מבט העל האזרחי״ בעידן הרחפנים. תחומי מחקר: פוליטיקה של טכנולוגיות מידע, מידע פמיניסטי, מדע אזרחי, טכנולוגיות קוד פתוח וטכניקות ״עשי-זאת-בעצמך״, השלכות חברתיות ופוליטיות של דיגיטציה מסיבית באוספים וארכיונים, דיגיטציה גלובליזציה ודה- קולוניזציה, פוליטיקה של תכנון עירוני, זכות לעיר/דחיקה מהעיר, ביקורת העיר החכמה, זכויות אדם וטכנולוגיה.

קראו פחות
marik

ד"ר מריק שטרן

 

קרא עוד

 

ד"ר מריק שטרן הוא גיאוגרף עירוני-פוליטי החוקר ערים בסכסוך, יחסים בין קבוצות במרחב העירוני ופוליטיקה עירונית. 
מריק שטרן פרסם מאמרים ומסמכי מדיניות העוסקים ביחסי יהודים וערבים בירושלים, החברה האזרחית בירושלים, ועל התפקיד של כלכלת השוק בעיצוב העיר השסועה.

הוא עמית מחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ובמכון טרומן לקידום השלום.

קראו פחות