קבוצות מחקר

קיימות מספר קבוצות מחקר פעילות במחלקה במגוון תחומי עניין. הקבוצות מורכבות מאנשי סגל וסטודנטים כאשר לרוב האחרונים גם כותבים עבודות גמר (מוסמך או דוקטורט) על בסיס עבודתם במסגרת הקבוצה. לעיתים גם מצטרפים אורחים ומשתלמים מחו"ל. מטבע הדברים קבוצות המחקר משקפות את מענקי המחקר הפעילים במחלקה ומכסות את כל תחומי ההתמחות העיקריים.