קבוצת המחקר בגאוגרפיה חברתית

קבוצת המחקר בגאוגרפיה חברתית בראשותו של פרופ' גלעד רוזן, עוסקת בחקר שחקנים, מוסדות ותהליכים הפועלים לעיצוב המרחב העירוני והמשפיעים על חייהם של תושבים וקהילות בערים.

עבודתנו מתמקדת בחקר מדיניות דיור, בנייה לגובה, קואליציות פיתוח עירוניות, ובאסטרטגיות לחיזוקן והעצמתן של קהילות מקומיות.
מאז שנת 2010 הקבוצה עסקה במספר פרויקטים מרכזיים כגון: חקר גינות קהילתיות, ניתוח דגמי התנגדות וקבלה של דיור תומך בקהילה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ובחינת פיתוח ורגולציה של מגדלי מגורים בארץ ובצפון אמריקה. מחקר במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (2015-2012) בחן את הבניית המושג דיור בר השגה ואת שלל המנגנונים המוצעים לאספקתו. לאחרונה החל שיתוף פעולה עם קבוצות מחקר נוספות באוניברסיטה, במחקר הבוחן את השפעתן של תשתיות (והעדר תשתיות) על קהילות מקומיות.


"דור חדש של תכניות התחדשות עירונית בישראל"
מחקר נוסף במימון הקרן הלאומית למדע (2018-2015) בוחן תהליכי התחדשות עירונית ומתמקד ביוזמות פינוי-בינוי.
צוות המחקר:
ינון גבע, דוקטורנט
אביה אזולאי, תלמידת מוסמך