קבוצת מחקר לניתוח מרחבי (SpARG - Spatial Analysis Research Group)

קבוצה המחקר לניתוח מרחבי, בראשותו של פרופ' דני פלזנשטיין, עוסקת במספר תחומים שהמשותף לכולם הינו פיתוח שיטות אנליטיות מתקדמות לצורך קידום הניתוח המרחבי. תחת הקבוצה מתקיימים מספר מחקרים שונים. הקבוצה מורכבת מדוקטורנטים, תלמידי מוסמך ובוגר ומשתלמים מחו"ל.

danni_logo
הקבוצה עוסקת בשני תחומי מחקר עיקריים:
הראשון הוא פיתוח כלים לניתוח שינויים בשוק הנדל"ן. החוקרים שעוסקים בתחום מחקר זה עובדים על הנגשה, ויזואליזציה ותשאול של מידע נדל"ני המבוסס על אמידה הדונית. הפרויקט ממומן על ידי המרכז למיפוי לישראל (מפ"י).  
תחום זה מנצל את הזמינות והאיכות הגוברת של נתוני הנדל"ן וגם את החשיבות הציבורית של נושא שוק הדיור בישראל.


תחום המחקר השני הוא פיתוח אוסף של כלים לשיפור העמידות העירונית אל מול מצבי חירום ואסונות טבע גדולים. אלה כוללים אסונות טבעיים כגון רעידות אדמה, הצפות ושריפות וכן אירועים מעשה ידי אדם כגון אסונות תעשייתיים והתקפות טילים.

תחת תחום זה מתקיימים שני מחקרים:
האחד הוא פרויקט DIM2SEA
(Dynamic Integrated Model for DIsaster Management and Socio-Economic Analysis) אשר עוסק בפיתוח מודל דינמי-אינטגרטיבי לניהול מצבי חירום
וניתוח סוציו-אקונומי של השפעותיהם.
logo_danni

כל זאת בעזרת ניתוח מרחבי וכלים של GIS. המחקר מתבצע בשיתוף ובמקביל לקבוצה ממכון IRIDeS באוניברסיטת טוהוקו ביפן, וממומן על ידי משרדי המדע של ישראל ויפן. ניתן למצוא מידע נוסף וחומר רלוונטי באתר הפרויקט: DIM2SEA.huji.ac.il.

המחקר השני עוסק בפיתוח מערכת אינטגרטיבית מבוססת GIS לניתוח חוסנן של רשויות מוניציפאליות במצבי חירום. פרויקט זה מתמקד באופן ישיר בעמידות הדיפרנציאלית של קבוצות אוכלוסייה שונות מול אסונות גדולים, והוא ממומן על ידי מפעל הפיס.