קבוצת מחקר סביבתית


קבוצת המחקר הסביבתית עוסקת  בתהליכי קבלת החלטות אשר נוגעים לחלוקת משאבי טבע והקצאתם. הקבוצה כוללת חוקרים מתחומי מדיניות מים, מדיניות אנרגיה, תכנון עירוני וסביבתי, תחבורה ושיתוף הציבור.
בקבוצה שותפים גם תלמידי מחקר העוסקים במחקרים מגוונים כדוגמת כלכלה פוליטית של אנרגיות מתחדשות, גיאופוליטיקה בהקמת רשתות חשמל אזוריות, מודלים בשיתוף ציבור, היבטים חברתיים של התפלה, בטחון מזון ובטחון אנרגטי. הקבוצה מקיימת מפגשים חודשים שבהם סטודנטים וחוקרים ותיקים מציגים את מחקריהם ומקבלים משוב.