מידעון המחלקה

הרעיון להוציא לאור את "על המפה", מידעון המחלקה לגאוגרפיה, נבע מהרצון לשתף את בוגרי המחלקה בעבר, את תלמידינו בהווה ואת הקהילה הגאוגרפית בישראל בפעילות הרבה והמגוונת המתרחשת במחלקה בתחומי ההוראה והמחקר. בשנים האחרונות חלו שינויים ניכרים במחלקה בתחום תוכניות הלימודים לתואר הראשון והשני, חברי סגל ותיקים פרשו לגמלאות, נקלטו חברי סגל חדשים, והחלו פרויקטים מחקריים גדולים ופורצי דרך.

גיליון 01 גיליון 02 גיליון 03 גיליון 04 גיליון 05

גיליון 06 גיליון 07 גיליון 08 גיליון 09