ד"ר שאול ציונית

שאול ציונית
ד"ר
שאול
ציונית
חבר סגל במחלקה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה
shaults@012.net.il
 
מרצה בקורסים:

40421 הגיונות קנטיאניים: על תיאור ותיאוריה בגאוגרפיה
40733 יסודות הסטטיסטיקה המרחבית
40116 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים ב'