ד"ר בני פירסט

בני פירסט
ד"ר
בני
פירסט
benny.furst@mail.huji.ac.il

 

מרצה בקורסים:

40481 איכות הסביבה פנים רבות לה
40112 אקטיביזם סביבתי
40254 אקולוגיה וקדושה

 

גאוגרף, מתכנן ערים וסביבתן. לשעבר ראש תחום תכנון במשרד להגנת הסביבה. תחומי המחקר: תכנון עירוני ומרחבי, אקטיביזם סביבתי, היסטוריה סביבתית, גאוגרפיה היסטורית של ירושלים, פיתוח וקיימות ביבשת אפריקה. 

 

פרסומים: 

1.  "מלון או מולדת": נאומי ס' יזהר כמבשרי הרטוריקה הסביבתית בישראל, מגמות, נ"ה(2), 2020.
2.  קיימות יישומית: תפיסת עולם מאזנת מול תנופת הפיתוח באפריקה, פרק בספר "פיתוח בינלאומי באפריקה", פרדס, 2019.  
3.  "נגד מיקום בחצרי":מאפיינים,גורמים והתמודדות עם תופעת הנִמְבִּ"י בישראל-הדגמה על תשתיות אנרגיה (עם מישל פורטמן), אקולוגיה וסביבה,(9)2, יוני 2018.
4. ירוקים זועקים: סיפורו של האקטיביזם הסביבתי בישראל, רסלינג2018.
5. "מחבקי עצים" מול מקבלי החלטות: מאבקים סביבתיים בישראל והקשרם הפוליטיאופקים בגיאוגרפיה, 90, 2016.
6.  חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל (עם דבורה שמואלי, איריס האן וערן פייטלסון), אקולוגיה וסביבה, (6)1, אפריל 2015.
7. צמיחתה של תרבות ירוקה: מאבקים סביבתיים בישראל והשפעתם על המרחב, פרסום מס' 1/85, מכון פלורסהיימר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2014.

8. אקולוגיה, סביבה, קיימות: קווים להתפתחותה של התנועה הסביבתית בישראלאופקים בגיאוגרפיה, 84, 2013.

9. חדשנות סביבתית במוסדות התכנון בישראל- דוח מחקר (עם דבורה שמואלי, איריס האן וערן פייטלסון), מכון ירושלים לחקר ישראל, 2013.

10. מורפולוגיה של שינוי תרבותי - מסע ההסברה להצלת פרחי הבר כגורם משפיע על עיצוב המרחבאופקים בגיאוגרפיה, 78, 2012.

11. פעולה מקומית - חשיבה גלובלית: על טבע המאבק של ארגון מחאה סביבתי - הדגמה על גרינפיס ישראלפוליטיקה, 18, אוקטובר 2008.

12.  A Morphology of Cultural Transformation: The Campaign to Save Israel's Wildflowers and its Spatial Impacts, Research Paper 17, Institute for Israel Studies, University of Maryland, September 2017.  

13.  Ecology, Environment, Sustainability: The Development of the Environmental Movement in IsraelCultural and Religious Studies, Vol. 4(4), April 2016.

14.  Scale and Scope of Environmental Planning Transformations- the Israeli Case (with Shmueli, D., Feitelson, E., Hann, I.), Planning Theory and Practice,Vol.16(3), 2015.

15.  Environmental Campaigns in Israel and their Spatial Impact, chapter from "Occupy the Earth: Global Environmental Movements", Emerald publishers, 2014.

16.  "Think Global- Act Local": A Descriptive Analysis of Environmental Protest Organization- The Case of GreenPeace IsraelResearch Paper 7, Institute for Israel Studies, University of Maryland, April 2012.