מר עדי בן נון

עדי בן נון
מנהל טכני של מרכז ה-GIS
חדר 3605
02-5881287 ,02-6586345

מרצה בקורסים:
40942 מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות
40834 סדנא בממ"ג רסטרי
40393 סדנא בגיאואינפורמטיקה