ד"ר גבריאל גולן

גבי
ד"ר
גבריאל
גולן
Gaby.Golan@mail.huji.ac.il

ד"ר גבי גולן, גיאוגרף מתכנן, בעל תואר שלישי מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים (1999) לאחר השלמת חיבור בנושא: "תכנון פיסי ארצי בישראל, התפתחותה של תורת תכנון".

משנת 1995 ועד לאחרונה שרת במשרד ראש הממשלה כסגן מזכיר הממשלה וכיועץ ראש הממשלה לתכנון ולפיתוח, אחראי על נושאי תכנון, מקרקעין ותחומי עדיפות לאומית.

יועץ בתחום תכנון פיזי/כלכלי/חברתי בסקטור הפרטי, לגופים ממשלתיים ולרשויות מקומיות.

מרצה בקורסים:

40582 "הקצאת זכויות קניין פרטי בקרקע ציבורית בישראל"