לימודי דוקטורט

תנאי קבלה ללימודי דוקטורט במחלקה

  • תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בציון 85 לפחות
  • עבודת גמר בציון 85 לפחות
  • אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה לגאוגרפיה לגבי נכונותו/ה לשמש כמנחה
  • אישור הועדה ללימודי דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה
     

מידע נוסף והרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר


תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר מוסמך במסלול ב' (לא מחקרי) בממוצע של 85 ומעלה ומעוניינים להמשיך לתואר שלישי, יכולים להגיש בקשה להירשם במעמד "משלים למחקר" לצורך השלמת התזה.

את הבקשה, בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת, יש להעביר לגב' נטע לוי- רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה netalevi@savion.huji.ac.il, 02-5883416.

פרטים נוספים ניתן למצוא בפרק תלמיד משלים מחקר בשנתון הפקולטה למדעי החברה.