חטיבה בגאואינפורמטיקה

מידע והרשמה

החטיבה בגאואינפורמטיקה מיועדת להקנות ללומדים בה ידע תיאורטי ומעשי בתחום המידע הגיאוגרפי והשיטות החישוביות המודרניות בתחום זה תוך דגש על: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג), חישה מרחוק, בסיסי נתונים, סטטיסטיקה ומודלים מרחביים.


דרישת החטיבה היא ל- 28 נ"ז בנוסף על הנ"ז הנדרש בחוג/י הלימוד של הסטודנט. יחד עם זאת, בשל הקרבה הנושאית ללימודי הגאוגרפיה, המחלקה תכיר בחלק מנ"ז החטיבה במסגרת התואר
הראשון בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה (חלק מקורסי החטיבה הנדרשים מהווים קורסי חובה בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה) ובלבד שיסיימו התלמידים את התואר במינימום
הנ"ז הנדרש בתואר.


החטיבה תצוין בגיליון הציונים של תלמיד שסיים את הלימודים בה בהצלחה.


החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר המחלקה לגאוגרפיה במסלול דו חוגי וחד חוגי החל משנה ב' ללימודיהם לתואר הראשון.


תנאי קבלה

  • קבלה לחטיבה על סמך ציוני שנה א'
  • תנאי סף להרשמה: ציון 85 לפחות ב 10 נ"ז הטובות מבין קורסי שנה א'

הרשמה לחטיבה
ההרשמה לחטיבה תתבצע באמצעות מזכירות המחלקה לגאוגרפיה, בין החודשים יולי – אוגוסט מידי שנה, על פי הפרסום שיופץ במחלקות השונות ובאתר המחלקה לגאוגרפיה (פרטים באתר
ובמזכירות המחלקה).

יועץ החטיבה: ד"ר עמית בירנבוים טלפון 02-5883354, חדר 4607, מדעי החברה, הר הצופים

לטופס ההרשמה לחצו כאן

תכנית לימודים