טופס הגשת מועמדות לחטיבה בגאואינפורמטיקה/תכנית נתיבים

הגשת מועמדות לשנה"ל תשע"ט

הגשת מועמדות תתאפשר עד ל- 12/08/2018

פרטים אישיים
לתלמידים שאינם תלמידי גאוגרפיה יש לקבל את אישור החוג/ הפקולטה (מבחינת עומס הלימודים)