סגל

פרופ' יעל מישאל
ראשת בית הספר ללימודי הסביבה טל': 08-9489171

פרופ' ערן פייטלסון
ראש התכנית טל': 02-5883346

גב' ליאורה חבר
מנהלת אדמיניסטרטיבית, בית הספר ללימודי סביבה טל': 02-6586055

מזכירות המחלקה לגאוגרפיה
טל': 02-5881292/5883017

 

מורי התכנית

 

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלת סביבה)

פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר עמית טובי ( גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין  (גאוגרפיה)

פרופ' ערן פייטלסון (גאוגרפיה)

פרופ' איתי פישהנדלר (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין  (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

ד"ר אפרת שפר (חקלאות)

 

מורים אורחים, מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

 

מר אטינגר ערן

ד"ר איל אשבל

מר עדי בן נון

פרופ' מקס בייקוף

עו"ד עמית ברכה

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

ד"ר ניצן לוי

ד"ר בני פירסט

ד"ר מוטי קפלן

ד"ר גד רובין

גב' נעמה רינגלר

גב' יעל המרמן סולר