סגל

פרופ' יעל מישאל
ראשת בית הספר ללימודי הסביבה טל': 08-9489171

פרופ' איתי פישהנדלר
ראש התכנית טל': 02-5883349

גב' ליאורה חבר
מנהלת אדמיניסטרטיבית, בית הספר ללימודי סביבה טל': 02-6586055

מזכירות המחלקה לגאוגרפיה
טל': 02-5881292/5883017

 

מורי התכנית

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלת סביבה)

ד"ר יאיר גרינברגר פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר עמית טובי ( גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין (גאוגרפיה)

פרופ' אפרת מורין (מדעי כדו"א)

פרופ' ערן פייטלסון (שבתון גאוגרפיה)

פרופ' איתי פישהנדלר (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

ד"ר אפרת שפר (חקלאות)

מורים אורחים, מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

מר אטינגר ערן

ד"ר איל אשבל

מר עדי בן נון

עו"ד עמית ברכה

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

פרופ' סבסיטאן האן

מר אמיתי הר לב

ד"ר ניקיטה קייטה

מר דני עמיר

ד"ר שאול ציונית

מר מוטי קפלן

אדר' צאלה קרניאל

ד"ר גד רובין

גב' נעמה רינגלר