קול קורא לתחרות המפה הטובה ביותר

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית - 22-23 בדצמבר 2022

תחרות למפה הטובה ביותר מפרסום שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות

השנה נערוך בכנס האגודה הגאוגרפית תחרות למפה הטובה ביותר מפרסום שיצא לאור בשלוש השנים האחרונות (מפה שנכללה במסגרת פרסום אקדמי בכתב-עת בינלאומי או ישראלי, במאמר, בספר, בתזה לתואר שני או שלישי, או בדו"ח של ארגון או של משרד ממשלתי). 

על המגישים מפה לתחרות, לשלוח קובץ PDF הכולל שני עמודים:

בעמוד הראשון יש לכתוב את שם המגיש/ה (לרוב זה יהיה המחבר הראשון של המאמר), השיוך האקדמי, פרטים ביבליוגרפיים של המאמר בו התפרסמה המפה ודברי הסבר קצרים על המפה (עד 200 מילים): מה הסיפור שהיא מספרת, מה היו השיקולים הכרטוגרפיים בעיצוב המפה וכו'.

בעמוד השני יש לכלול את העמוד מתוך הפרסום בו הופיעה המפה כולל הכותרת לאיור כפי שהתפרסמה בפרסום (ה figure caption).

ביום הכנס תוצגנה המפות שתוגשנה לתחרות על גבי פוסטרים, והמשתתפים בכנס יוכלו לבחור את המפה הטובה ביותר לדעתם. יוענקו שני פרסים: פרס חביב הקהל, ופרס שייקבע ע"י ועדה מקצועית.


להגשת מפה לתחרות, שלחו קובץ PDF אחד לכתובת המייל של הכנס: Iga2022huji@gmail.com
ניתן להגיש מועמדות לפרס עד ה-15 לדצמבר 2022