סיורים

מגמות וחידושים בתחום הדיור: קריית היובל כמעבדה עירונית-חברתית | פרופ' גלעד רוזן

התכנסות: הפסל האדום בהר הרצל, 8:30

סיום הסיור: המפלצת, 12:00

מחאת 2011 העלתה לסדר היום הציבורי את סוגיית יוקר המחיה ובמיוחד את הצורך לקדם ולפתח פתרונות דיור (ברי השגה) מסוגים שונים. מאז, ממשלות ישראל מבצעות מהלכים שונים בעיקר במטרה להגדיל את היצע הדיור, לשפר ולשדרג מערכות תחבורה, ולצופף את המרקם הבנוי. שכונת קריית היובל שבמערב ירושלים היא אחת מאותם המקומות שחווים תהליכי שינוי מואצים כתוצאה משינויי המדיניות. שינויים אלו מתבטאים בהפיכת שכונה בקצה העירוני למוקד פיתוח עירוני מרכזי, שמתאפיין בקידום של עשרות מיזמי התחדשות עירונית ותוספת של אלפי יחידות דיור בזמן קצר. פיתוח השכונה כולל השקעות בתשתיות תחבורה, שינוי קנה המידה השכונתי, הפעלת מנגנוני התחדשות עירונית שונים, קידום שכירות ארוכת טווח ועוד. השינויים הפיזיים מלווים כמובן גם בשינויים חברתיים עמוקים. במהלך הסיור נראה, נחווה, ונדון באותם השינויים המעצבים מחדש את מרחבי השכונה.