קול קורא לאותות האגודה הגאוגרפית הישראלית 2022

כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית - 22-23 בדצמבר 2022

קול קורא לאותות האגודה הגאוגרפית הישראלית 2022

מועצת האגודה הגאוגרפית הישראלית מבקשת לקבל שמות של מועמדים.ות לקבלת חמישה אותות מקצועיים לגאוגרפים וגאוגרפיות בולטים.ות בתחומם.ן. האותות יוענקו בכנס השנתי ה - 62 של האגודה שיתקיים באוניברסיטה העברית בירושלים ב - 22.12.22.

אנו מזמינים הגשת מועמדים לאותות מהתחומים הבאים:
1. אקדמיה: אות על תרומה ייחודית בתחום המחקר והעשייה האקדמית.
2. עשייה: אות על תרומה ייחודית, בתחומי התכנון/המנהל, והעבודה הציבורית.
3. חינוך: אות על תרומה ייחודית ומתמשכת לחינוך הגאוגרפי .
4. מאמר מצטיין של תלמיד.ה דוקטורט.
5. מאמר מצטיין של תלמיד.ה לתואר מוסמך.

נוהל ההגשה:
א. הגשת מועמד.ת, על ידו.ה או על ידי מי מטעמו.ה, תכלול את המסמכים הבאים:

  • מכתב פנייה מנומק תוך ציו ן לאיזה אות/ות ההגשה מיועדת.
  • קורות חיים (למועמדים.ות לשלושת האותות הראשונים). לאות האקדמי יש להוסיף רשימת פרסומים.
  • שני מכתבי המלצה.
  • במקרה של אותות למאמרים המצטיינים, יש לצרף את המאמר עצמו.

ב. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום ג', 22.11.22.
ועדת האותות כוללת את חברי מועצת האגודה (מלבד אלו אשר הגישו מועמדים.ות מטעמם). יו"ר הוועדה היא הנשיאה המכהנת. הזוכים באות האגודה יקבלו תעודה המעידה על קבלת האות המתאים, וכן שי צנוע מהאגודה.
את מסמכי הגשת המועמדים יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של האגודה הגאוגרפית הישראלית:
israelgeographicalsociety@gmail.com