זוכי המלגה

זוכי מלגת גונטר תשע"ט:
 

 שנת לימודים

 תואר

 

שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ט  תואר שני   יעל ישראלי

Climate-migration: Adapyation or maladaptaion?

 דר' עמית טובי
 תשע"ט  תואר שני  עדנה גוק

חישה מרחוק של דגמים מרחביים של אורות לילה בירושלים

 פרופ' נעם לוין

 
 
זוכי מלגת גונטר תשע"ח:
 

 שנת לימודים

 תואר

 

שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ח  תואר שני   ניר חסון       "השכונות הנעלמות" בירושלים  פרופ' ריכב רובין
 תשע"ח  תואר שלישי  יהודה גרינפילד-גילת בין פתיחות לסגירות של מדינות: תמורות בניידות של בני אדם וגבולות

 פרופ' ערן פייטלסון

 

זוכי מלגת גונטר תשע"ז:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ז  מוסמך   תמרה קרזינר  Mobility and Transport Strategies of Precarious Employment Among Asylum Seekers in Jerusalem     פרופ' סיגל קפלן