קרן אורה עצבה למורים לחיים

קרן אורה עצבה ליוזמות חינוכית, מעניקה מלגה לשלושה סטודנטים לתואר בוגר משנים ב' ו ג' מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית. גובה המלגה כ-10000 ₪ לסטודנט.

סטודנט יוכל לקבל את המלגה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו.