פרס הצטיינות בגאואינפורמטיקה

בשנת תש"ע השיקה המחלקה לגאוגרפיה חטיבה לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון, אשר במסגרתה התלמידים לומדים בצורה מרוכזת את נושאי הגאואינפורמטיקה השונים בצורה מוגברת. בין הנושאים, למשל, מערכות מידע גאוגרפיות (ממ"ג), חישה מרחוק, שיטות איתור, כריית נתונים תכנות בשפת פייתון, סטטיסטיקה מרחבית ועוד.

המחלקה לגאוגרפיה מעניקה מידי שנה פרסי הצטיינות לתלמידי החטיבה בגאואינפורמטיקה.

הפרס יוענק מידי שנה במסגרת מפגש הבוגרים השנתי של המחלקה לגאוגרפיה.