זוכי המלגה

 

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תש"ף:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תש"ף  תואר שלישי  רותם משקוב   תגובות תכנוניות של ערים לאתגרי התיירות העכשווית  פרופ' נועם שובל
 תש"ף  תואר שלישי  נעמה סדן The urban puzzle of ESE policy, How do organizations build the urban
policy of Environmental and Sustainability Education (ESE)?                                                    
 פרופ' ערן פייטלסון
תש"ף  תואר שלישי  יונת ריין - ספיר  מי מוביל יוזמות מדיניות סביבתית? יוזמות סביבתיות מקומיות - מחקר משווה מקומי וגלובאלי?  פרופ' ערן פייטלסון
תש"ף  תואר שלישי  אברי איתן  שותפויות באנרגיה מתחדשת  פרופ' איתי פישהנדלר
תש"ף  תואר שלישי  טל אולוס  משברי אקלים מהגרים וחומות – השפעתם של אירועים אקלימיים על תנופת ההגירה מאפריקה בעשור האחרון, שינויי השיח והקמת החומות בעולם המערבי  פרופ' רוני אלנבלום
תש"ף  תואר שני  שירה זילברטל  זיהוי ממוחשב של שווקי דיור מקומיים  פרופ' דניאל פלזנשטיין
תש"ף  תואר שני  לביא מיידניק  השפעת שוק ה-Airbnb על שוק השכירויות בעיר תל אביב-יפו  פרופ' דניאל פלזנשטיין

 

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ט:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ט   תואר שלישי   רינה קדם  יישום שת"פ סביבתי בתנאי פוסט קונפליקט וקהילות גבול וקהילות אפיסטמיות   פרופ' ערן פייטלסון
 תשע"ט   תואר שלישי  יהודה
 גרינפילד -גילת
 בין פְּתִיחוּת לסְגִירוּת של מדינות: תמורות בניידות של בני אדם דרך גבולות  פרופ' ערן פייטלסון
תשע"ט   תואר שלישי  יונת ריין - ספיר  מי מוביל יוזמות מדיניות סביבתית? יוזמות סביבתיות מקומיות - מחקר משווה מקומי וגלובאלי?  פרופ' ערן פייטלסון
תשע"ט   תואר שלישי  רתם אלינסון  מיקור המונים ככלי לחקר פעילות נופש בטבע בישראל  פרופ' נעם לוין
תשע"ט   תואר שלישי  דאי ז'יאר  Spatial Economic Analysis  פרופ' דניאל פלזנשטיין
תשע"ט   תואר שני  גיא סטינקמפ השפעות הותמ"ל על שטחים פתוחים בישראל  פרופ' נעם לוין

 

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ח:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ח   תואר שלישי   גלעד וייל  מיפוי צומח מעוצה בחישה מרחוק    פרופ' נעם לוין
 תשע"ח   תואר שני   גיא קרן  תכנון תחבורה לחירום  פרופ' דניאל פלזנשטיין
תשע"ח   תואר מוסמך  מליחה זגייר  The Emergence of a vertical slum ? The role of developers and the experience of reside nce in Kufar – Akab-Jerusalem  פרופ' אמילי סילברמן
תשע"ח   תואר שלישי  רותם משקוב  השפעת טכנולוגיה ניידת על חוויית התייר  פרופ' נועם שובל
תשע"ח   תואר שלישי  רתם אלינסון  מיקור המונים ככלי לחקר פעילות נופש בטבע בישראל  פרופ' נעם לוין
תשע"ח   תואר שני  שגיא גנות  הקצאת קרקע למגורים בשליטת המדינה בתנאי היצע מוגבל: מבט השוואתי מישראל, סינגפור והונג-קונג  פרופ' דניאל פלזנשטיין
 
 
זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן תשע"ז:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ז  תואר שלישי   גלעד וייל  מיפוי צומח מעוצה בחישה מרחוק    פרופ' נעם לוין
 תשע"ז  תואר שלישי  אביב אופנהיים  תופעת החזקה משותפת של קרקעות בארץ-ישראל, 1858 - 1948  פרופ' נעם לוין , פרופ' רות קרק
 

זוכי מלגה למצויינות אקדמית על שם דוד עמירן:
 

 שנת לימודים

 תואר

 שם הזוכה

 נושא המחקר

 שם המנחה

 תשע"ו  תואר שלישי  מלכה גרינברג-רענן  מרחב, יחסי כוחות וזהויות בירושלים:  חקירה באמצעות מפות מנטאליות ו-  GPS  פרופ' נעם שובל
   תואר שלישי  גלעד וייל  זיהוי מיני חורש ים תיכוניים מעוצים על בסיס ספקטראלי-פנולוגי  פרופ' נעם לוין
   תואר שלישי  רחל פרידמן

 Understanding the Role of the Private Developer in the Spatial, Socioeconomic, and Political Urban Context

 ד"ר גלעד רוזן
 תשע"ה  תואר שלישי  גדעון יקר  ממשל עירוני ופיתוח מתקני ספורט: מימון ציבורי ו(אי)מעורבות המגזר הפרטי  פרופ' ערן רזין, ד"ר גלעד רוזן, מרק רוזנטראוב
   תואר שלישי  מתן סינגר  שירותי בריאות בעידן של תמורות כלכליות: פרישה מרחבית, נגישות וצדק חברתי  פרופ' ערן פייטלסון
         
 תשע"ד  תואר שלישי  יאיר אשר גרינברג  רציונליות בזמן ובמרחב של הפרט- בחינה מחדש ומודל כוללני של התנהגות מרחבית  פרופ' נעם שובל
   תואר שלישי  מוטי זוהר  אפיון דגמי נזק מרעידות אדמה בישראל וסביבותיה במרחב ובזמן על בסיס דיווחים היסטוריים  פרופ' ריכב רובין, פרופ' עמוס סלמון
   מוסמך (שנה ב')  מוטי פסל  ---------------------  פרופ' ריכב רובין
   מוסמך (שנה ב')  רחל פרידמן  ---------------------  ד"ר גלעד רוזן
         
 תשע"ג  תואר שלישי  שלו בודנהיימר  המאפיינים של השונות המרחבית של העומק האופטי של אירוסולים במצבים סינופטיים שונים מעל אגן הים התיכון  פרופ' אורי דיין, פרופ' איתמר לנסקי
   מוסמך (שנה א)  עדי פרי  ---------------------  
         
 תשע"ב  תואר שלישי  זיו רובין  מחירי דירות והיצע הקרקעות לבניה: המקרה הישראלי  פרופ' דני פלזנשטיין
   תואר שלישי  אייל אשבל  היווצרות של מוקדי משנה במערכת המטרופולינים: איתור, ניתוח וסימולציה.  פרופ' דני פלזנשטיין
   מוסמך (שנה א)  עומר באב  --------------------  
   מוסמך (שנה א)  יאיר גרינברגר  --------------------  
   מוסמך (שנה א)  אנא-אל דבח  --------------------  
         
 תשע"א

 מוסמך (שנה א')

 ליאור רגב  --------------------  
   תואר שלישי  מלכה גרינברג  ירושלים – העיר שחוברה לה יחדיו?
 מערך יחסי הגומלין המרחבי והתפיסתי בין אוכלוסיות העיר השונות.
 ד"ר נעם שובל
 
   תואר שלישי  עמית טובי

 השפעת תופעות סביבתיות על התפתחות קונפליקטים

 פרופ' ערן פייטלסון
         
 תש"ע

 מוסמך

 כנרת כהן-שלום

 חקירת תנועה במרחב של קשישים באמצעות שיטות איתור מתקדמות

 ד"ר נעם שובל

 

 מוסמך (שנה א')

 מגי לוי

 --------------------

 

 

 תואר שלישי

 חגית יקיר

 דגמים בזמן ובמרחב של בצורות בדרום מזרח הים התיכון, אפיון סינופטי והשפעתן על מצב הצמחיה

 ד"ר אפרת מורין

         

 תשס"ט

 מוסמך

 תמר ריב

 דפוסי משקעים בהולוקן המאוחר על-פי מפלסי ים המלח

 ד"ר אפרת מורין

   מוסמך (שנה א')

 אודי הורביץ

 -----------------------

 
   מוסמך

 דורית אילון

 מסעו של וולני למזרח

 פרופ' ריכב רובין

 

 תואר שלישי

 מיכל קמחי

 גנים טקסטואלים בירושלים: השוואה בין גת שמנים לגם הקבר

 פרופ' רוני אלנבלום

   תואר שלישי

 רוני דרורי

 מקורות פחמן חד חמצני באגן הים התיכון ומנגנון הסעתם

 פרופ' אורי דיין

         

 תשס"ח

 מוסמך

 עמית טובי

 השפעת הפגיעות על מדיניות מיטיגציה של שינויי אקלים

 פרופ' ערן פייטלסון

 ד"ר איתי פישהנדלר

 

 תואר שלישי

 רון הורן

 דפוסי צריכה מרחביים והצורך במדדי מחירים לצרכן אזוריים בישראל

 פרופ' דני פלזנשטיין

 

 תואר שלישי

 רם אלמוג

 משטר המים בחולות דרום מישור החוף

 פרופ' אהרון יאיר