החטיבה בלימודי ירושלים

החטיבה בלימודי ירושלים מיועדת להקנות ללומדים בה גישה תיאורטית  ומעשית  לבחינה ביקורתית ומקיפה של הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, החברה והתרבות בירושלים.
החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר במסלול דו חוגי וחד חוגי ופתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה בכפוף לאישור חוגי הלימוד של התלמיד או בכפוף לאישור פקולטת האם.
דרישת החטיבה היא ל- 32 נ"ז בנוסף לנקודות הזכות הנדרשות בחוגי הלימוד של התלמיד.
חטיבת הלימודים תכלול נז'ים שרובם מבוסס על קורסים קיימים, הנלמדים גם היום באוניברסיטה העברית ועוסקים בירושלים.
 
לתלמידי גאוגרפיה: ההצטרפות  לחטיבה תהיה  משנה ב' ללימודי התואר הראשון. המחלקה לגיאוגרפיה תכיר בחלק מנקודות הזכות של החטיבה לתלמידים המבקשים ללמוד בחטיבה לצד לימודי התואר הראשון בגאוגרפיה ובלבד שתלמידים אלה יעמדו במינימום נקודות הזכות הנדרשות לתואר בג'ג. הקבלה מותנית עם זאת באישור יועץ הב"א. לא קיימים תנאי סף נוספים להרשמה לחטיבה.

תכנית לימודים