קריטריונים לזכייה בפרס

בחירת העבודה הזוכה תיעשה על ידי ועדת המלגות של המחלקה לגאוגרפיה, והקריטריון העיקרי לקבלת הפרס הוא מצוינות אקדמית של העבודה. קריטריון נוסף הוא הזיקה לתחומי המחקר של פרופ' ניר.

הפרס יוענק במסגרת יום העיון ומפגש הבוגרים השנתי של המחלקה.