קריטריונים לזכייה בפרס עמירם גונן

בחירת העבודה הזוכה תיעשה על ידי ועדת המלגות של המחלקה לגאוגרפיה, הקריטריון העיקרי לקבלת הפרס הוא עבודה מצטיינת (בוגר או מסומך) בתחום חקר החברה החרדית ו/או החברה הערבית בישראל.

הפרס יוענק במסגרת יום העיון ומפגש הבוגרים השנתי של המחלקה.