זוכי הפרס

 שנת לימודים
 
 זוכה/ת הפרס  נושא העבודה
תשע"ט עמיר תדמור "חומה ומגדל: הפוליטיקה של פיתוח קו החוף בתל אביב"
תשע"ח נעמה אונא פרידמן "משפחות ללא רכב בירושלים - ניתוח מאפיינים ומסקנות"
תשע"ח אדם רוס "Planning for Public Places under Pressure: An Examination of Kiryat Gat West and Kiryat Gat North”
תשע"ז תמרה קרזינר "EFFECT OF DRIVERS’ LABOUR CONDITIONS ON MINIBUS SERVICES IN LUBUMBASHI, DRC"
תשע"ו  רותם גבע  "האינטרסים והחסמים בהסדרת חוזי המשבצות החקלאיות"
 תשע"ה  רותם שעתל

 "שוק מחנה יהודה לאן - ?מגמות שינוי ופיתוח בשוק העירוני בראי הסוחרים"