ד"ר עמית טובי

עמית טובי
ד"ר
עמית
טובי
מרצה בכיר
מרכז תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
חדר 4617
02-5883352
amit.tubi@mail.huji.ac.il

ד"ר עמית טובי הצטרף למחלקה לגיאוגרפיה לאחר השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטת טורונטו (2015-2016). את לימודי הדוקטורט השלים במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית (2015) בהנחייתו של פרופ' ערן פייטלסון. תחום העניין המרכזי של עמית עוסק בקשר שבין שינויי אקלים וחברה, ובכלל כך המימדים המוסדיים, כלכליים ופוליטיים אשר כרוכים בשינויים אלו. מחקריו מתמקדים בגורמים המעצבים את פגיעותן של קבוצות חברתיות לשינויי אקלים ואירועי קיצון אקלימיים, האופן בו חברות אנושיות מסתגלות לתנודות אקלימיות והדרכים בהן מוסדות מדינה משפיעים על פגיעות והסתגלות בקני מידה שונים. תחומים נוספים בהם עוסק מחקרו כוללים את הקשר שבין שינויי אקלים ושיתוף פעולה/קונפליקט והשפעת גורמים פסיכולוגיים על תהליכי הסתגלות. עבודתו של עמית בתחומים אלו קשורה למחקרו בתחום הגיאוגרפיה הפיזית. בתחום זה עמית מתמקד בקלימטולוגיה סינופטית, ובעיקר בהשפעתן של תבניות צירקולציה אטמוספרית על תופעות סביבתיות שונות כגון אירועי אבק חריגים, טמפרטורות קיצוניות ושטפונות בזק.