סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ודוקטורנטים (40941)- סמסטר ב' תשע"ח

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי amit.tubi@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883352)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.
 

תאריך

מרצה

נושא

יום א' 25 במרץ 2018

Thounaojam Somokanta

Sustainability Transitions in Gandhinagar City:

A Narrative Analysis

יום א' 22 באפריל 2018

Tobias Ide

Environmental Peacemaking: Theoretical Perspectives and Empirical Insights

יום א'  13 במאי 2018

דני פלזנשטיין

דיור בר השגה מול היכולת להשיג דיור

יום א' 3 ביוני  2018

לי כהנר

מרחבי המגורים של החברה החרדית - חקר מגמות
ותהליכים עכשוויים והשלכתם על המרחב

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר עמית טובי, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.