סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ותלמידי מחקר - סמסטר א' תשע"ט

מרכז הסמינר: ד"ר גלית כהן -בלנקשטיין G.C.B@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883348)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.

 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

31.10.18

Dr. Earl Saxon,
Director, Forest Inform Pty Ltd
Adjunct Fellow, Centre for Biodiversity and Conservation Science, University of Queensland

 

Ecotone Dynamics: implications for landscape management.

 

14.11.18

פרופ' נעם לוין

זיהום אור וחישה מרחוק של אורות לילה

12.12.18

Prof, David A. SONNENFELD

Dept. of Environmental Studies

SUNY College of Environmental Science and Forestry

 

Illiberalism and the Environment: Challenges for Social Theory

9.1.19

ד"ר נופר אבני

צדק עירוני, ג'נטריפיקציה ירוקה ופיתוח קו המים: סוגיות תכנוניות בוושינגטון די סי

 

סמסטר ב
 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

27.3.19

מר ינון גבע

יפורסם

 

1.5.19

יפורסם

יפורסם

 

12.12.18

ד"ר גלית כהן בלנקשטיין

יפורסם

 

9.1.19

פרופסור ערן פייטלסון

יפורסם

 

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר גלית כהן - בלנקשטיין, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.