סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ותלמידי מחקר - סמסטר א' תש"ף

מרכז הסמינר: ד"ר גלית כהן -בלנקשטיין G.C.B@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883348)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.


 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

10.11.19

Dr. Michelle Talal


Exploring urban parks: plant communities, visitor experiences, and manager perspectives in Portland, Oregon, USA
 

1.12.19

אברי איתן


שותפויות באנרגיה מתחדשת
 

5.1.20

Prof. Paul Kay


How Can We Tell if Climate Change Matters in History
 

26.1.20

פרופסור סיגל קפלן


מניעים וחסמים למעבר מתחבורה ציבורית לניידות כשירות 
מקרה בוחן: אינסברוק, אוסטריה 
 

 

 

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר גלית כהן - בלנקשטיין, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.