סמינר במדיניות סביבתית

סמינר במדיניות סביבתית (40681) סמסטר א' תש"ף

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי בשעה 10:30 בחדר 2302 מדעי החברה

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי  amit.tubi@mail.huji.ac.il

 

06.11.2019

 Gary Schiff

What Can be Done About Wildfires?

20.11.2019

זאב הכהן

 

TBA

27.11.2019

דרור הבלנה

TBA

18.12.2019

יעל אלישר

כותרת טננטיבית: מאבקי שמירת טבע בקהילת החברה להגנת הטבע בירושלים?

01.01.2020

Paul Kay

Desalination and the Climate Signal in Water Resources

15.01.2020

גלית כהן

שינויי אקלים, מתכנון אסטרטגי לתכנון פיזי