סמינר במדיניות סביבתית

סמינר במדיניות סביבתית (40681) סמסטר ב' תשע"ח

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי בשעה 10:30 בחדר 2302 מדעי החברה

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי  amit.tubi@mail.huji.ac.il

 

תאריך

מרצה

כותרת

21/03/2018

Miranda Schreurs

Dealing with the Rise of Climate Skepticism in Europe and the United States

11/04/2018

גלית אינברט

 

מסגור מדיניות והיבטים הגמוניים בעיצוב מדיניות סביבתית - הדגמה על גיבוש חקיקה בנושא הפסולת המוצקה בישראל

25/04/2018

Tobias Ide

From Climate Conflicts to Environmental Peacemaking

09/05/2018

בני פירסט

נגד מיקום בחצרי - תופעת הנימב"י (NIMBY) ביחס לתשתיות אנרגיה בישראל

16/05/2018

אליסה רוזנברג

האורבניזציה של הטבע: בין אסתטיקה, מדע וטכנולוגיה

06/06/2018

Julie Trottier

TBA