סיורים במחלקה בארץ ובחו"ל


סיורים במחלקה

לאור החשיבות שישנה לסיורים במסגרת הלימוד הגאוגרפי, המחלקה לגאוגרפיה חידשה את המסורת רבת השנים של קיום סיורים לחו"ל במסגרת לימודי התואר הראשון והשני. החל משנת 2010 מתקיימים באופן סדיר מדי שנה סיורים לרומא בהדרכתו של פרופ' רוני אלנבלום ושותפים נוספים ממחלקות אחרות באוניברסיטה וכן סיורים לברלין ולדרום קטלוניה וברצלונה בהדרכתו של פרופ' נעם שובל.


סיור לימודי לברלין 2018:
בחודש יוני השנה יצאו 30 מתלמידי המחלקה לגאוגרפיה לסיור לימודי בברלין בהדרכתו של פרופ' נעם שובל.
נושאי הסיור היו:

  • גאוגרפיה עירונית של ברלין מראשיתה ועד ימינו
  • תכנון עירוני בדגש על השפעה של אידאולוגיה על תכנון ועיצוב עירוני
  • תיירות עירונית
     

סיור לימודי לברלין 2018


סיור לימודי לדרום קטלוניה וברצלונה:

הסיור לדרום קטלוניה וברצלונה כולל הכרות מעמיקה עם הגאוגרפיה העירונית של ברצלונה, טרגונה וטורטוסה וכן עם הגאוגרפיה התיירותית של הרי הפריורט והקוסטה דורדה (חוף הזהב) של דרום קטלוניה בה מרוכזים 50,000 אלף חדרי מלון ו-150 יחידות נופש וקמפינג לאורך רצועה של כעשרים קילומטרים בלבד.

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2022

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2019

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2017

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2014

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2013

סיור לימודי לברצלונה ודרום קטלוניה 2012


סיור לימודי לרומא

מידי שנה כ-25 תלמידים ממחלקות שונות באוניברסיטה העברית יוצאים לסיור לימודי ברומא בהדרכתם של פרופ' רוני אלנבלום מהמחלקה לגאוגרפיה, פרופ' מנואלה קונסוני מהחוג ללימודים איטלקיים ופרופ' אלכס יעקובסון מהחוג להיסטוריה. במהלך הסיור מעמיקים בתולדות העיר ובתקופותיה השונות.

סיור לימודי לרומא 2014

סיור לימודי לרומא 2016