פרופ' שלמה חסון

שלמה חסון
פרופ'
שלמה
חסון
פרופסור אמריטוס
חדר 4626
02-5883182
mshasson@gmail.com

שלמה חסון הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לגיאוגרפיה, בבית הספר למדיניות ציבורת ומחזיק בקתדרת ליאון ספדי במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית ירושלים. תחומי העניין המרכזיים שלו הם בתחום העירוני חברתית-פוליטי, בגיאופוליטיקה, תכנון עירוני ואזורי ותכנון אסטרטגי. הוא פרסם 27 ספרים ומונוגרפיות וכ-100 מאמרי. הוא השתתף בהכנת תכנית המתאר הארצית המשולבת – תמ"א 35, וכן בהכנת התכניות המחוזיות לתל אביב ולירושלים. ספריו האחרונים הם: "דת, מדינה וחברה בישראל", "ירושלים בת קיימא", "בין לאומיות לדמוקרטיה", "הערבים בישראל: חסמים בפני שוויון", "ירושלים בעתיד: אתגר המעבר" ו"ירושלים מוצלחת". הוא כותב עתה שני ספרים, האחר בוחן את עיצוב המרחב בישראל והשני בוחן את התכנון בישראל לאורך זמן.