ד"ר שירה בוקצ'ין-פלס

שירה בוקצ'ין-פלס
ד"ר
שירה
בוקצ'ין-פלס
מרצה
חדר 4613
shira.peles@mail.huji.ac.il

ד"ר שירה בוקצ'ין-פלס חוקרת היבטים בינתחומיים של פיתוח בר קיימא, בדגש על ביטחון מזון וחקלאות. היא בוחנת סוגיות סביבתיות מזווית טכנולוגית, התנהגותית, חברתית וחינוכית. לרוב מחקריה מרכיב אמפירי משמעותי, והיבטים יישומיים. 

חלק מרכזי במחקר של שירה עוסק בעולם המתפתח, והיא הובילה מגוון מחקרי שטח, בין השאר בסנגל, נפאל ואתיופיה. מחקר הדוקטורט שלה עסק בקשר בין משאבי אישיות לאימוץ טכנולוגיות ושיטות בנות קיימא על ידי חקלאים במדינות מתפתחות.