רתם אלינסון

rotem
רתם
אלינסון
דוקטורט בהנחיית פרופ' נעם לוין

רתם אלינסון הוא תלמיד דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה ובבית הספר המתקדם ללימודי סביבה באוניברסיטה העברית.

עבודת הדוקטורט, שכותרתה "מיקור המונים ככלי לחקר פעילות נופש וטיילות בטבע בישראל" מתמקדת בתחום הנופש והטיילות, ומחקר שלו דרך מידע גיאוגרפי נתרם VGI. 

לבסיסי הנתונים הפורמליים יש מגבלות בהבנת דפוסי פעילות נופש בשטחים הפתוחים, ובשנים האחרונות, עם עליית מיקור ההמונים Crowdsourcing, ניתן להתגבר על מגבלות אלו באמצעות שימוש בבסיסי נתונים שכאלו.

במסגרת המחקר רתם משתמש בכלי ניתוח שונים, הכוללים ניתוח מרחבי במערכת GIS וניתוח עתי (טמפורלי) של בסיסי הנתונים.