פרופ' רות קרק

רות קרק
פרופ'
רות
קרק
פרופסור אמריטוס
חדר 3611 א'
02-5883458
ruthkark@mail.huji.ac.il

רות קַרְק היא פרופסור אמריטה במחלקה לגאוגרפיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. מומחית בגאוגרפיה ההיסטורית, התרבותית היישובית והקרקעית של המזרח התיכון, ושל ארץ ישראל ומדינת ישראל במאה ה-19 והמאה ה-20 וההתיישבות הציונית. חוקרת שכתבה וערכה מעל ל-24 ספרים, ומעל 200 מאמרים. קרק זכתה בתואר יקירת ירושלים לשנת 2013. קרק היא בין הנשים הראשונות שקיבלו תואר דוקטור בגאוגרפיה בישראל, והראשונה שקיבלה מינוי אקדמי ותואר פרופסור מן המניין במקצוע זה, באוניברסיטאות ישראל.