פרופ' ערן רזין

ערן רזין
פרופ'
ערן
רזין
פרופסור מן המנין
חדר 4718
02-5883368
msrazin@mail.huji.ac.il

פרופי ערן רזין מהמחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית, הוא מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים (מ-2010 ובשנים מסוימות קודם לכן), ראש מחקרי פלורסהיימר ומחזיק הקתדרה ע"ש ליאון ספדי בלימודים עירוניים. הוא מתמחה בשלטון מקומי, תכנון ופיתוח עירוני בפרספקטיבה בינלאומית השוואתית ופרסם מאמרים וספרים מדעיים רבים בתחומים אלה. משמש מזה 30 שנה (מאז 1987) יו"ר וחבר ועדות חקירה לגבולות ולחלוקת הכנסות של רשויות מקומיות, ויו"ר וחבר בוועדות שעסקו באיחוד רשויות מקומיות וברפורמות בשלטון המקומי, ושותף בצוותי תכנון ובמחקרי הערכה על תכנון ומערכות תכנון.