פרופ' עמוס פרומקין

עמוס  פרומקין
המכון למדעי כדור הארץ

עמוס פרומקין עוסק בקרסט ומערות, על מרכיביהם השונים, כמחוונים לפלאואקלים, פלאוהידרולוגיה והתפתחות אקוויפרים קרסטיים. הוא משתמש במערות קרסטיות כמלכודות מוגנות לסוגים שונים של משקעים המסייעים לשחזור ותיארוך הסובב הטבעי והאנושי בעבר. הוא משתמש בשיטות של מדעי הטבע ושיטות גאוארכאולוגיות למחקר פעילות האדם ומערכות המים שלו. הוא פרסם כ-70 מאמרים שעברו שיפוט מדעי, וכן כתב וערך ספרים וקבצי מאמרים. בין השאר ערך את כתב העת לחקר מערות 'נקרות צורים' וספר על גאומורפולוגיה קרסטית. הוא הקים ומנהל את היחידה למידע ולחקר מערות (מלח"ם) באוניברסיטה העברית. במסגרת זו מתקיים שיתוף פעולה רב תחומי פורה בין מדענים ממוסדות מגוונים להבנת המרחב התת קרקעי.