פרופ' סיגל קפלן

סיגל קפלן
פרופסור חבר
חדר 4604
02-5883020

סיגל קפלן

סיגל עובדת בתחום הגיאוגרפיה ההתנהגותית כמפתח לקידום פיתוח בר קיימא, ע"י התמקדות בתיאוריות מסוציולוגיה, פסיכולוגיה וכלכלה ככלים להבנת התנהגות מרחבית וסביבתית כפונקציה של המרחב הפיסי, החברתי, המוסדי והפוליטי. תחומי ההתעניינות של סיגל בפיתוח בר קיימא ותכנון ערים כוללים רכיבה על אופניים ובריאות הציבור, בטיחות בדרכים בדגש על רוכבי אופניים והולכי רגל, שוויוניות חברתית, הגירה ורשתות חברתיות, בחירת מקום מגורים של עובדי ידע, ופיתוח מוטה תחבורה ציבורית. לסיגל ניסיון רב באמידת מודלים אקונומטריים של בחירה בדידה ושל משוואות מבניות וכן בשיטות חדשניות של כריית נתונים. לסיגל 44 פרסומים בירחונים מקצועיים ו-80 מצגות בכנסים. בין המחקרים של סיגל נמצאים מחקרים בישראל, אירופה (דנמרק, פולין, הונגריה, צ'כיה, פורטוגל, ספרד וגרמניה), ארה"ב, אוסטרליה וניו-זילנד, דרום אמריקה (מקסיקו, ברזיל וקולומביה) וסין. סיגל חזרה לארץ לאחר שהות של חמש שנים בהם עבדה באוניברסיטה הטכנית של דנמרק ובאוניברסיטה הטכנית של דרזדן כפרופסור אורח בתוכנית המצויינות ע"ש "אלאונור טרפטס", והשתתפה בפרויקטים רבי היקף בתכנון תחבורה (NTM, TRANSTOOLS3), בטיחות בדרכים (IMPROSA) , מודלים מונחי פעילויות (ACTUM), תחבורה ציבורית (IPTOP) , רכבים חשמליים(SELECT) , ופיתוח בר קיימא (SUSTAIN). סיגל חברה באיגודים מקצועיים כגון האיגוד למדעי האזור, ארגון NECTAR והאגודה הבינלאומית לחקר התנהגות בתחבורה (IATBR) ובוועדות הפעולה של COST להערכת שוויוניות חברתית בתחבורה(TU1209)  ולרשתות חברתיות בתחבורה .(TU 1305)


 

Sigal Kaplan

Sigal main interest is behavioral geography as key for promoting a sustainable future by focusing on the link between spatial behavior and sociology for understanding cognitive processes and perceptions which motivate human spatial behavior. Her research focuses on the multi-faceted construction of the perceived reality comprised of the geographic, social and cognitive realms. Namely, individuals’ spatial choices are shaped by their socio-ecological habitus, including the physical, social, institution and policy climates. Sigal is interested in the various aspects of sustainable development and urban planning including active travel and public health, traffic safety and vulnerable road users, equity assessment, migration and social networks, residential location choice and knowledge-based development, and public transport user-operator interface. Sigal has extensive experience with the statistical and econometric modelling in the area of discrete choice, structural equation models and advanced data mining techniques. Sigal has published 44 papers in scientific international journals and has about 80 peer-reviewed contributions to international conferences in these different research themes. Sigal conducted studies in Israel, Europe (Denmark, Germany, Poland, Hungary, Czech Republic, Spain, and Portugal), South America (Brazil, Colombia, and Mexico), China, United States, New Zealand and Australia. Sigal is on the management committee of the COST Action TU1209 for Equity Assessment in Transport and TU1305 on Social networks and travel behavior. Sigal recently returned from Denmark where she worked as Associate Professor in the Technical University of Denmark and took part in large-scale European projects. Sigal worked on the SELECT project focusing on suitable electro-mobility for commercial transport,  “Improving road safety” (IMPROSA) for the Danish Council for Strategic Research, “Analyses of activity-based travel chains and sustain-able mobility (ACTUM)” for the Danish Council for Strategic Research, “Tools for transport forecasting and scenario testing (TRANSTOOLS 3)” for the Seventh Framework Program of the European Commission, SUSTAIN for National Sustainable Transport Planning, and "Integrated Public Transport Optimization and Planning" (IPTOP). Sigal is member of the International Association for Travel Behavior Research, NECTAR, and the Regional Science Association. She has been the recipient of numerous awards, including the prestigious Eleonore Trefftz Fellowship from the German University Excellence program for visiting professors. She also regularly supervises students in a variety of subjects across her research interests.