ד"ר נופר אבני

nufar
ד"ר
נופר
אבני
מרצה
חדר 4605 א'
nufar.avni@mail.huji.ac.il

 

ד"ר נופר אבני, מתכננת עירונית וגאוגרפית, הצטרפה לסגל המחלקה בשנת הלימודים תש"פ.

תחומי המחקר של נופר מתמקדים בצדק ובהוגנות מרחבית בתהליכי תכנון, התחדשות עירונית, אזרחות עירונית, תכנון בדרום הגלובלי ותכנון בערים שסועות. מחקריה משלבים בין שיטות, תיאוריות ומושגים מתחום התכנון העירוני, גאוגרפיה עירונית, לימודי מגדר וסוציולוגיה עירונית. בעבודת הדוקטורט שלה, שהושלמה בבית הספר לתכנון ערים באוניברסיטת מקג'יל בקנדה (2018), נופר חקרה סוגיות של צדק חברתי וסביבתי בפרויקטים של התחדשות עירונית על קו המים בוושינגטון די סי ובתל-אביב-יפו. לאחר השלמת לימודי הדוקטורט, נופר חקרה סוגיות של אזרחות עירונית, קהילות מחולקות ואקטיביזם במזרח ירושלים  במסגרת מענק מארי קירי של תכנית Horizon 2020  של האיחוד האירופי. נוסף לתחומי המחקר העיקריים שלה, נופר חברה בקבוצת COST ACTION במסגרת Horizon 2020 בנושא Placemaking and digitization ובקבוצת מחקר בינלאומית שעוסקת בלאומיות וערים.

 

Dr. Nufar Avni, urban planner and geographer, joined the department's faculty during the 2020 academic year.

Nufar's research interests focus on justice and spatial equity in planning processes, urban regeneration, urban citizenship, planning in the global south and planning in contested cities. Her research combines methods, theories and concepts from urban planning, urban geography, gender studies and urban sociology. In her doctoral dissertation completed at the School of Urban Planning at McGill University, Canada (2018), Nufar explored issues of social and environmental justice in waterfront redevelopment projects in Washington, D.C and Tel Aviv-Jaffa. Nufar later researched issues of urban citizenship, divided communities and activism in East Jerusalem as part of a Marie Curie Horizon 2020 grant (2018-2020).

In addition to her main research interests, Nufar is a member of the Horizon 2020 COST ACTION group on Placemaking and Digitization and an international research group exploring nationalism in cities.