פרופ' דניאל פלזנשטיין

דניאל פלזנשטיין
פרופ'
דניאל
פלזנשטיין
פרופסור מן המנין
חדר 4605
02-5883343
daniel.felsenstein@mail.huji.ac.il

דניאל פלזנשטיין הוא פרופסור מן המנין במחלקה לגיאוגרפיה.

תחומי ההתעניינות המרכזיים שלו הם בגיאוגרפיה כלכלית ומדעי האזור. עבודתו משתמשת בכלים של סימולציה דינמית ואקונומטריקה מרחבית.  

מחקריו הנוכחיים עוסקים במדידית העמידות של ערים לאירוע קיצון, דינמיקה של שינוי בשוק הדיור  ואמידת מודל שווי-משקל מרחבי לישראל.

עבודות קודמות עסקו בפיתוח כלכלי מקומי, מידול הקשר בין שימושי קרקע לתחבורה, מדידית הדינמיקה של פערים בין אזוריים,  מידול 'שרשראות תעסוקה' לצורך הערכת הפיתוח הכלכלי המקומי ופיתוח מודלים מרחביים מבוססי-סוכנים.

מחקרים אלה ואחרים התפרסמו ב- 6 ספרים וכ-120 מאמרים ופרקים בכתבי עת בינלאומיים ובספרים ערוכים. בעבר הוא שימש כמנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים וכמנהל האקדמי המרכז לגיאוגרפיה חישובית באוניברסיטה העברית. כמו כן הוא שימש כחבר מועצת השמאים 2004-2013, וכיו"ר ועדת המקצוע בתחום הגיאוגרפיה במשרד החינוך. כעת הוא משמש כיועץ/מומחה לאומי עבור תוכנית ה-OECD בתחום הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי המקומי (LEED).

 

Daniel Felsenstein is a Professor at the Hebrew University of Jerusalem.
His fields of interest are economic geography and regional science. His work uses the tools of dynamic simulation modeling and spatial econometrics. Current research projects relate to simulating urban resilience to large scale shocks, dynamics of change in housing markets and estimating a spatial general equilibrium model for Israel.He has worked in the areas of local economic development, landuse-transportation modeling, measuring regional income disparities, local labor market processes, dynamics of regional housing markets and agent-based modeling of disasters. He has published over 120 papers and 6 books on these and other related topics. At the Hebrew University of Jerusalem, he has served as Director of the Institute of Urban and Regional Studies,2002-2010 and Academic Director of the Center for Computational Geography, Department of Geography, Hebrew University, 2009-2015. With respect to service in National and International Organizations he served as a member of the National Council of Surveyors and Land Appraisers 2004-2013, Chair of the National Committee for Geography, Ministry of Education, 2012-2016 and is currently consultant/national expert to the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED).