פרופ' גלית בלנקשטיין - כהן

galit.jpg
פרופ'
גלית
בלנקשטיין - כהן
פרופסור חבר
חדר 4620
02-5883348
G.C.B@mail.huji.ac.il

גלית כהן-בלנקשטיין מרצה בכירה במחלקה לגיאוגרפיה ובבית הספר למדיניות ציבורית.

היא השלימה את עבודת הדוקטורט שלה ב-2003 באוניברסיטה החופשית של אמסטרדם. תחומי המחקר העיקריים שלה עוסקים במדיניות בתחומי התחבורה, התכנון והסביבה.

העניין שלה בחקר המדיניות הציבורית הוא כפול. ראשית, היא עוסקת בבסיס המדעי של מדיניות המתמקד בעיקר בהרחבת הידע הקיים על השלכות מדיניות בתחומי התחבורה, התכנון והסביבה. שנית, היא עוסקת בתהליך המדיניות עצמו, על שלביו השונים, כדי להבין כיצד מדיניות נקבעת. עבודות הדוקטורט שלה עסקה השלב ההיוריסטי של קביעת מדיניות: תפיסות ואמונות של מקבלי החלטות עירוניים לפני שלב קביעת המדיניות. היא פרסמה מאמרים העוסקים במדיניות תחבורה, רכב חברות, היחס בין תחבורה ושימושי קרקע ואספקטים שונים הקשורים בשיתוף הציבור בהליכי תכנון.