מר גיא קרן

גיא קרן
דוקטורט בהנחיית פרופ' פלזנשטיין דניאל ודר' רותם בר אור
מערכות מידע גאוגרפיות
חדר 3605
02-5883423

מתרגל בקורסים:

40957 ניתוח עירוני ואיזורי