דר' אמיר גלילי

galilee_pasport_pic.jpg
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

דר' אמיר גלילי הוא עמית מחקר לבתר דוקטורט של קרן קרייטמן במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בתהליכים גאוגרפיים וחברתיים בחברה הבדווית בנגב במחצית הראשונה של המאה העשרים נעשתה במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית. תחומי העניין שלו הם גאוגרפיה חברתית-תרבותית-היסטורית של קבוצות אתניות ודתיות שונות, גאוגרפיה חברתית-היסטורית של רועים נוודים ועמים ילידים, שבטיות במזרח התיכון, הנוף הערבי בהקשרים היסטוריים, גאוגרפיה וספרות, שבילי טיולים ואוכלוסיות מיעוטים.

מרצה בקורסים:
40331 הכפר הערבי המסורתי בהרי ירושלים: עבר וזכרון