ד"ר אמיר גלילי

amir
ד"ר
אמיר
גלילי
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
emir.galilee@mail.huji.ac.il

 

ד"ר אמיר גלילי הוא חוקר נלווה במרכז עזריאלי לחקר ישראל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצה במכללה האקדמית ע"ש קיי בבאר שבע. עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בתהליכים גאוגרפיים וחברתיים בחברה הבדווית בנגב במחצית הראשונה של המאה העשרים נעשתה במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית. תחומי העניין שלו הם גאוגרפיה חברתית-תרבותית-היסטורית של קבוצות אתניות ודתיות שונות, גאוגרפיה חברתית-היסטורית של רועים נוודים ועמים ילידים, שבטיות במזרח התיכון, הנוף הערבי בהקשרים היסטוריים, גאוגרפיה וספרות, שבילי טיולים ואוכלוסיות מיעוטים.

מרצה בקורסים:
40303  נוודות שבט ומדינה: הבדווים בישראל ובמזרח התיכון במבט גיאוגרפי היסטורי