פרופ' איתי פישהנדלר

איתי פישהנדלר
פרופ'
איתי
פישהנדלר
פרופסור מן המנין
חדר 4609
02-5883349
Itay.Fishhendler@mail.huji.ac.il
פישהנדלר הינו פרופסור מן המנין במחלקה לגאוגרפיה. תחומי המחקר של איתי עוסקים ביישוב סכסוכים סביבתיים, בממשל ושינוים אקלימים ובפוליטיקה סביבתית. מחקריו כיום מתמקדים בקבלת החלטות בפיתוח משאבי מים ובעיקר אנרגיה. פרופ' איתי פישהנדלר עסק במחקר אקוויפר ההר, אגן ההיקוות של הירדן, האגמים הגדולים, הריו גרנדה ואגן ההיקוות של הקולורדו. הוא מפרסם בכתבי עת העוסקים בפוליטיקה סביבתית, גיאוגרפיה, מים, יישוב סכסוכים, כלכלה אקולוגית, שינויים אקלימים ואנרגיה. כיום איתי מעורב בפרויקטים המתמקדים בקבלת החלטות במשק האנרגיה לדוגמא, הסיבות לכך שיעדי אנרגיה מתחדשת משתנים; הגאופוליטיקה של רשתות חשמל; שותפות קהילה-מגזר פרטי בהקמת מיזמי אנרגיה מתחדשת; התפקיד של מסגור בהערכת פרויקטים תשתיתים; סנקציות אנרגטיות ועוד. המחקרים של איתי עושים שימוש במתודולוגיות כמותיות ואיכותיות.
 
professor Itay Fischhendler research interests focus on environmental conflict resolution, natural resources governance, and decision-making under conditions of political and environmental uncertainties. He is a leading scholar on transboundary water institutions and Middle Eastern water policy, and has published over 50 articles in leading public policy, conflict resolution, peace studies, geography, ecological economics, and environmental journals. Itay is now engaged in research related to the politics of energy infrastructure and energy diplomacy, including energy sanctions. Many of Itay’s studies take a critical approach, often by the use of discourse analysis and content analysis, of planning and building protocols of national infrastructure, such as energy and water.