פרופ' אילן סלומון

אילן סלומון
פרופ'
אילן
סלומון
פרופסור אמריטוס
חדר 4614
02-5883345
msilans@mail.huji.ac.il

פרופ' אילן סלומון מחזיק מינוי משותף במחלקה לגיאוגרפיה ובבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ 'סלומון מחזיק גם בעמדה של פרופסור\חוקר מקצועי במכון ללימודי תחבורה בדיוויס, קליפורניה, וקיבל את ה-Leon J. and Ellis K. Ell פרופסור ללימודי הסביבה.

פרופ' סלומון השלים את לימודי הדוקטורט שלו בתחבורה במכון הטכנולוגי של מסצ 'וסטס (MIT)בשנת 1980.הוא היה מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית, כמו כן פרופסור אורח במרכז תחבורה באוניברסיטת נורת 'ווסטרן (1986-88), ומדען אורח באוניברסיטת טוקיו (1989).הוא כתב יותר מ -50 מאמרים מדעיים בתחומי ההתנהגות נסיעות, תקשורת, תחבורה, התנהגות מרחבית, תחבורה עירונית, מדיניות שימושי קרקע, אנרגיה ואיכות הסביבה. פרופ' סלומון מפרסם מחקרים בתחום תקשוב ונסיעות משנת 1984. עבודתו כבר סייעה להשפיע על חזית הידע מעבר להנחה הפשטנית כי התקשורת יכולה להיות תחליף לנסיעות, ופיתח את ההבנה כי לטווח הארוך, יש השפעות עקיפות העשויות לעתים קרובות להגביר את הנסיעות.

פרופ' סלומון שרת כחבר מערכת של כתבי עת שונים וכיהן כיו"ר האגודה הישראלית לחקר התחבורה.הוא חבר בוועדה המקצועית למחקרי תחבורה בתחום התקשוב והתנהגות במרחב, כמו כן, הוא פעיל בקרן המדע האירופית בתחומי התחבורה, ניידות ותקשורת.הוא גם כיהן בדירקטוריון של כביש חוצה ישראל.