פרופ' אורי דיין

uri
פרופ'
אורי
דיין
פרופסור אמריטוס
חדר 4601
02-5883340
msudayan@mail.huji.ac.il

אורי דיין הינו פרופסור אמריטוס למטאורולוגיה סינופטית וקלימטולוגיה. פרופסור דיין הוא מדען מוביל בתחום הקלימטולוגיה הסינופטית. עיקר מחקריו עוסקים ביחסי הגומלין בין הצירקולציה באטמוספרה לתהליכים הסביבתיים המתרחשים על פני הקרקע. התעניינותו המדעית מתמקדת בשלושה תחומים הקשורים כולם לצירקולציה באטמוספרה בסקלה הסינופטית: חקר תופעות מזג אוויר קיצוניות (כגון יצירת גשמי זעף ושיטפונות בזק, סופות אבק); פיזור והסעת מזהמים באטמוספרה וחקר התנהגות שכבת הגבול האטמוספרית בתנאים סינופטיים שונים.