שעות קבלה - מתרגלים

גיאואינפורמטיקה א' (40107)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

יעל ישראלי

א' 14:00-15:00

בתיאום מראש

yael.israeli1@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא לאקלים והתחממות גלובלית (40109)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

יעל ישראלי

א' 14:00-15:00

בתיאום מראש

yael.israeli1@mail.huji.ac.il

3611 ב'

מריה ורניק

ד' 12:15-13:15

maria.vernik@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא להידרולוגיה (40106)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

אשר מצגר

בתיאום מראש

asher.metzger@mail.huji.ac.il 

3611 ב'

 

גאוגרפיה עירונית 40130

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רותם משקוב

ג' 09:00-10:00

rotem.mashkov@mail.huji.ac.il

3612

עוז צלאל

ג' 16:30-17:30

oz.zalel@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי (40415)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רביד לוריא

ד' 13:00-14:00

ravid.luria@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

גיאואינפורמטיקה ב'  40942

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

לביא מיידניק

ג' 16:30-17:30

lavi.miednik@mail.huji.ac.il

4721 מעבדת ה-GIS

אילת אלבאום

ג' 18:00-19:00

בתיאום מראש

eilat.elbaum@mail.huji.ac.il

בחוות המחשבים ברוח

יערה הרלינג

ד' 09:30-10:30

בתיאום מראש

yaara.herling@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא חישה מרחוק (40332)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

עדנה גוק

ד' 15:00-16:00 בתיאום מראש

edna.guk@mail.huji.ac.il

כיתה 2 בחוות מחשבים רוח
 

מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א' 40115

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רביד לוריא

ד' 12:00-13:00

ravid.luria@mail.huji.ac.il

3611 ב'