מחקרים בגאוגרפיה של א"י

כתב העת האקדמי של המחלקה לגיאוגרפיה  יצא לאור בין השנים 1959 -2002 כמיזם משותף של המחלקה לגיאוגרפיה והחברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה . לאורך תקופה זו יצאו לאור 16 חוברות שעסקו  בגיאוגרפיה של ארץ ישראל על כל היבטיה. כתב העת קנה פרסם מאמרים בעברית בלבד ולאחר רפרנטורה מדעית קפדנית. לאורך תקופה הנ"ל, כתב העת קנה שם כבמה מדעית ראשון במעלה בנושא  חקירת הגיאוגרפיה של ארץ ישראל.

נא לחצו על כל אחת מין התמונות לפתיחה וקריאה של החוברת.

חוברת 6 חוברת 5 חוברת 4 חוברת 3 חוברת 2 חוברת 1
חוברת 6
 
חוברת 5
 
חוברת 4
 
חוברת 3
 
חוברת 2
 
חוברת 1
           
חוברת 12 חוברת 11 חוברת 10 חוברת 9 חוברת 8 חוברת 7
חוברת 12
 
חוברת 11
 
חוברת 10
 
חוברת 9
 
חוברת 8
 
חוברת 7
           
    חוברת 16 חוברת 15 חוברת 14 חוברת 13
    
חוברת 16
 
חוברת 15
 
חוברת 14
 
חוברת 13