ארכיון תצלומי אויר

ארכיון תצלומי אוויר:

ארכיון תצלומי אוויר הינו משאב מחקרי ששייך למחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ומנוהל על-ידי המרכז לגאוגרפיה חישובית.
מספר תצלומי האוויר בארכיון מוערך בכ- 100,000 ומתוכם כ- 24,000 צולמו לפני 1948.
בעשור האחרון, כ- 18,500 תצלומי אוויר שצולמו לפני 1948 נסרקו ברזולוציה גבוהה, dpi 600, על-מנת לשמר אותם. במהלך הסריקה כל תצלום אוויר קיבל מיקום גאוגרפי (אך לא עבר תהליך של עיגון). תצלומי אוויר אלה זמינים לחיפוש ולהזמנה באמצעות אתר האינטרנט.
הזמנת תצלומי אוויר נעשית, בחלק מהמקרים, בתשלום.
כאשר עורכים חיפוש ומגדירים את אזור החיפוש, כל תצלום אוויר שנסרק ונמצא באזור זה מוצג כנקודה אדומה. הנקודה האדומה מייצגת את מרכז תצלום האוויר והוא בעל קואורדינאטות ייחודיות.
חלק מתצלומי האוויר פותחו (במקור) בשלושה גדלים: גדול (L), בינוני (M) וקטן (S). לכן, בעת הזמנת תצלום אוויר אשר זמין בכמה גדלים אנו ממליצים להזמין רק תצלום אחד ולבחור בגודל הגדול יותר.

אוסף תצלומי האוויר כולל שש קבוצות עיקריות:
1. תצלומים משנות 1917 -1918, שצולמו על-ידי הטייסות הפרוסיות (גרמניה): 300, 301, 302, 305, ואת 304b בוואריה, במהלך מלחמת העולם הראשונה.
2. תצלומים משנות 1917- 1918, שצולמו על ידי  טייסות האוויר האוסטרליות במהלך מלחמת העולם הראשונה.
3. תצלומים שצולמו על ידי "אמריקן קולוני בירושלים" בשנים 1946 -1948. תמונות המקור נמצאות בספריית הקונגרס בוושינגטון די-סי, ארצות-הברית.
4. תצלומים שצילם חיל האוויר המלכותי הבריטי כחלק מפרויקט המיפוי הטופוגרפי השיטתי של פלסטין ב 1944- 1948.
5. תצלומים שצילם חיל האוויר המלכותי הבריטי למטרות אחרות (לעיתים מטרות לא ידועות) בתקופה המוקדמת של המנדט הבריטי בישראל.
6. תצלומים שצולמו על ידי ארגונים ישראליים כמו הסוכנות היהודית, הפלמ"ח וכדומה לפני 1948 ובמהלך מלחמת העצמאות.

מהו תצלום אוויר?
תצלום אוויר הוא הצגה צילומית של מראה הנוף הנחשף לעדשת מצלמה מוטסת. התצלום מתעד את הנוף בנקודות זמן נתונות או מתוכננות; הוא מהווה מודל כרטוגרפי אנלוגי לפני-השטח, מודל דוּ-ממדי ותלת-ממדי כאחד. מראה הנוף המצולם הוא אוניברסאלי, אינו מחייב מקרא, איננו חולף ומאפשר ביקורת חוזרת ונשנית של ממצאי הפענוח. המידע הנחשף בתצלום הוא גולמי, איננו מסונן כבמפות ומנציח ללא תיווך גרפי וסימנים מוסכמים את הפעילות השוטפת המתרחשת על-פני השטח בתצפית עִלית. כך ניתן לנצלו ככלי מחקר להבחנה טובה יותר בפרטי הנוף, בניתוח מראה הנוף במרחב, בפענוחו ובמתן פרוש ומשמעות לממצאים שנעלמו מן העין במבט מהקרקע ובמגבלות טווח-הראִייה.
תצלומי-אוויר, עם צילומם, הם מסמכים היסטוריים חזותיים. בעזרתם אפשר לתעד אירועים, לחזות בפני-השטח בתקופות-עבר, לעקוב אחר תמורות בנוף ולתכנן את עתידו. תחום הצילום האווירי הפך מאנלוגי לדיגיטלי עם כניסת השימוש במצלמות דיגיטליות למיפוי פוטוגרמטרי, ובשנים האחרונות חלה מהפכה בתחום הצילום האווירי עם הטכנולוגיה של הרחפנים, המאפשרים לבצע צילומי אוויר ברזולוציות מרחביות גבוהות מאד בסדר גודל של הסנטימטר הבודד תוך שימוש במספר ערוצים ספקטראליים.

לצפייה באתר קטלוג המפות וארכיון תצלומי אוויר לחץ כאן