קול קורא לגיוס חוקרים בכירים - מכון ירושלים למחקרי מדיניות

9 דצמבר, 2020

קול קורא לגיוס חוקרים בכירים

מכון ירושלים מחפש מנהלים בעלי ניסיון וידע עשירים בתחומים חברה ואוכלוסיות, כלכלה ופיתוח אזורי, תכנון עירוני וקיימות, מידע ונתונים. להגשה עד 20.12.20 

 הגישו מועמדות